Nekretnine Novi Sad
Povratak na sajt nekretnine-novisad.rs

Od danas na snazi pravilnici o prometu nekretnina

Nova četiri pravilnika kojima se detaljnije reguliše promet nekretnina, kako bi se konačno zaveo red u toj oblasti, a čiji je sadržaj objavljen na sajtu Ministarstva trgovine, stupaju na snagu danas.

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predvidja da svaki posrednik mora da vodi evidenciju u pisanom obliku, koju će morati trajno da čuva, dok ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom mora da čuva najmanje 10 godina od zaključenja.

 

 

 

Evidencija će sadržati naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi, adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština), podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja, podatak o površini nepokretnosti, kao i podatak da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen, a ako jeste, onda tačan datum zaključenja.


U evidenciji će takodje morati da bude podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, kao i o fakturisanom iznosu posredničke naknade.


Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti, posrednik će morati da unese podatak o kakvoj se nepokrenosti radi - poljoprivredno zemljište, gradjevinsko zemljište, poslovni prostor, lokal, magacin, industrijski objekat, stan, kuća, garaža i slično.
Pravilnik o poslovnom prostoru propisuje minimalne tehničke uslove za obavljanje te delatnosti. Posrednik posao može da obavlja i u stanu, ako ima zaseban ulaz i sanitarni čvor, ali da ga ne koristi za stanovanje. Od opreme mora imati fiksni i mobilni telefon, pristup Internetu i i elektronski čitač biometrijske lične karte sa čipom, računar i štampač.


Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti propisuje se program ispita koji će se polagati pismeno i usmeno, kao i visina takse koja iznosi 14.000 dinara.


sex shop   vibratör   seks shop istanbul   ankara sex shop   izmir sex shop   vibratör   sex shop   vibratör   istanbul sex shop   avcılar sex shop   bursa sex shop   avcılar sex shop   فرمتجر الجنس   فروشگاه جنسی   فروشگاه جنسی   هزاز   вибратор   секс-шоп   متجر الجنس اسطنبول   sex shop makale   секс магазин секс магазин секс магазин секс магазин istanbul escort   izmir escort   antalya escort   ankara escort   antalya sex shop   antalya sex shop   sex shop sakarya   sakarya sex shop   sakarya erotik shop   sakarya sex shop   niğde sex shop   sex shop niğde   niğde erotik shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya seks shop malatya seks shop samsun sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   malatya sex shop   seks shop   seks shop   seks shop   seks shop   seks shop   Pismeni deo ispita traje najviše dva sata, a kandidat mora da ogovara na pitanja iz oblasti prava vezanih za promet i zakup nepokretnosti, iz segmenta finansijskih i poreskih pravila, poznavanja menadžmenta i osnova prostornog planiranja i izgradnje.


Test se može organizovati i u elektronskoj formi uz automatsko utvrdjivanje tačnosti odgovora kandidata. Smatra se da je kandidat položio test, ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 60 odsto ukupnog broja pitanja.


Usmeni deo stručnog ispita traje najviše 30 minuta, a kandidat koji ne položi ispit može se prijaviti za polaganje u narednom ispitnom roku.


Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, predvijda da registar posrednika bude centralna elektronska jedinstvena javna baza podataka, kojoj će moći da pristupi svaki gradjanin i uveri se da njihovo poslovanje ispunjava zakonom tražene uslove.


Regisitar će sadržati sve podatke o posredniku, od upisa, preko adrese, matičnog broja, broja telefona, do podataka o zaposlenim licima, kao i zaštitnim merama.
Podnosilac zahteva moraće prethodno da ima položen stručni ispit i da dostavi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu i punomoćje, ako je potrebno