Uslovi korišćenja

Član 1 - Uvod

Sajt www.nekretnine-novisad.rs je vlasništvo kompanije ns group d.o.o. Novi Sad. Za vreme korištenja sajta nekretnine-novisad.rs, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Nekretnine-Novi Sad zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 - Upotreba i zaštita podataka

Nekretnine-Novi Sad se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajtawww.nekretnine-novisad.rs, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. nekretnine-novisad.rs čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak,Nekretnine-Novi Sad ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta www.nekretnine-novisad.rs, doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta www.nekretnine-novisad.rs saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Član 3 - Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu www.nekretnine-novisad.rs su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt www.nekretnine-novisad.rs uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu NS Group te dozvolu davaoca usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta www.nekretnine-novisad.rs , postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

NS Group nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati.

Član 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta www.nekretnine-novisad.rs je privilegija a ne pravo. NS Group zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta www.nekretnine-novisad.rs iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg NS Group smatra odgovarajućim. NS Group zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajtwww.nekretnine-novisad.rs, a naročito u smislu: · kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu www.nekretnine-novisad.rs i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja

Član 5 - Garancija

NS Group ne garantuju:
  • Tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
  • Nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost
  • Da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • Da će treća strana legalno koristiti stranice www.nekretnine-novisad.rs celo vreme

Član 6 - Odgovornost

NS Group, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
  • Korišćenja sajta www.nekretnine-novisad.rs
  • Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta www.nekretnine-novisad.rs
  • Informacija na sajtu www.nekretnine-novisad.rs
  • Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu www.nekretnine-novisad.rs
  • Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe sajta www.nekretnine-novisad.rs


Sajt www.nekretnine-novisad.rs ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtomwww.nekretnine-novisad.rs , niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.

NS Group može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta www.nekretnine-novisad.rs na taj način. Sajtwww.nekretnine-novisad.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Član 7 - Sudska nadležnost Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu. Ns-group d.o.o. Novi Sad. zadržava pravo izmene sadržaja na web straniciwww.nekretnine-novisad.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Korištenjem sajta www.nekretnine-novisad.rs korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajtawww.nekretnine-novisad.rs i da ih u celosti prihvata.

Član 7 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu.

Ns-group d.o.o. Novi Sad. zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.nekretnine-novisad.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korištenjem sajta www.nekretnine-novisad.rs korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajtawww.nekretnine-novisad.rs i da ih u celosti prihvata.